• Stavební firma INGVIS

  • Svěřte svůj projekt profesionálům

  • Malé zakázky i komplexní projekty

  • Realizace staveb
  • Technický dozor
  • Rozpočty
  • Inženýrská činnost
  • Konzultace a posudky
  • Dokumentace

INGVIS, s.r.o. je stavební společnost nabízející komplexní služby ve stavebnictví. Společnost zajišťuje kompletní výstavbu na klíč v oboru pozemního stavitelství, a to jak novostavby, tak rekonstrukce. Hlavní činnost společnosti tvoří provádění staveb občanských, průmyslových a bytových, včetně zajištění infrastruktury. Dále se zaměřuje také na projektovou a inženýrskou činnost.

Co nabízíme?

REALIZACE STAVEB

Kompletní provedení stavebních prací, rekonstrukce domů a stavby na klíč. Zakládáme si na kontrole správnosti technického provedení, šetření finančních prostředků investora, ekologii staveb a korektní jednání s investory.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Projednání a zajištění územního rozhodnutí stavebního povolení ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006, vodoprávní povolení a další rozhodnutí v rámci přípravy realizace staveb.

TECHNICKÝ DOZOR

Zajištění služeb ve věcech technických pro investory v rámci přípravy a realizace díla. Kontrola jakosti a prováděných prací realizovaného díla, dodržení projektové dokumentace a dodržování norem.

KONZULTACE A POSUDKY

Pasportizace objektů, technické konzultace, stavební zákon, návrh technického řešení.

ROZPOČTY

Vypracování položkového rozpočtu a výkazů výměr dle aktuálních ceníkových cen.

DOKUMENTACE

Provedení projektové dokumentace všech stupňů dle vyhlášky č. 499/2006 sb.

Co jsme dělali?

Základní škola, Šlapanice
Restaurace Mojmírovo náměstí, Brno
Kadeřnictví Křídlovická, Brno