• Vítejte na stránkách INGVIS

  • Vítejte na stránkách INGVIS

  • Vítejte na stránkách INGVIS

INGVIS

Realizace staveb

Technický dozor

Rozpočty

Inženýrská činnost

Konzultace a odborné posudky

Vypracování projektové dokumentace

INGVIS, s.r.o. je stavební společnost nabízející komplexní služby ve stavebnictví. Společnost zajišťuje kompletní výstavbu na klíč v oboru pozemního stavitelství, a to jak novostavby, tak rekonstrukce. Hlavní činnost společnosti tvoří provádění staveb občanských, průmyslových a bytových, včetně zajištění infrastruktury. Dále se zaměřuje také na projektovou a inženýrskou činnost.

 

služby

Co nabízíme?

Kompletní realizace staveb, rekonstrukce, další práce a realizace stavby na klíč. Dbáme na kontrolu a správnost technického provedení, šetření finančních prostředků, ekologii staveb a korektní jednání s investory.

Projednání a zajištění územního rozhodnutí stavebního povolení ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 sb v platném znění z 1.1 2018, vodoprávní povolení a další rozhodnutí v rámci přípravy realizace staveb.

Zajištění služeb ve věcech technických pro investory v rámci přípravy a realizace díla. Kontrola jakosti a prováděných prací realizovaného díla, dodržení projektové dokumentace a dodržování norem.

Pasportizace objektů, technické konzultace, stavební zákon, návrh technického řešení.

Vypracování položkového rozpočtu a výkazů výměr dle aktuálních ceníkových cen.

Provedení projektové dokumentace všech stupňů dle vyhlášky č. 499/2006 sb.

Reference

Co jsme dělali?