INGVIS

INGVIS, s.r.o. je stavební společnost nabízející komplexní služby ve stavebnictví. Společnost zajišťuje kompletní výstavbu na klíč v oboru pozemního stavitelství, a to jak novostavby, tak rekonstrukce. Hlavní činnost společnosti tvoří provádění staveb občanských, průmyslových a bytových, včetně zajištění infrastruktury. Dále se zaměřuje také na projektovou a inženýrskou činnost.

Společnost byla založena v roce 2018 v Brně ing. Janisem Petinisem, který je členem komory autorizovaných inženýrů ČKAIT. Vycházející ze získaných zkušeností jako stavbyvedoucí při realizaci budov občanské vybavenosti.

Zástupci společnosti INGVIS, s.r.o. dbají na kontrolu a správnost technického provedení, šetření finančních prostředků, ekologii staveb a korektní jednání s investory.