Služby

Kompletní provedení stavebních prací, rekonstrukce domů a stavby na klíč. Zakládáme si na kontrole správnosti technického provedení, šetření finančních prostředků investora, ekologii staveb a korektní jednání s investory.

Projednání a zajištění územního rozhodnutí stavebního povolení ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006, vodoprávní povolení a další rozhodnutí v rámci přípravy realizace staveb.

Zajištění služeb ve věcech technických pro investory v rámci přípravy a realizace díla. Kontrola jakosti a prováděných prací realizovaného díla, dodržení projektové dokumentace a dodržování norem.

Pasportizace objektů, technické konzultace, stavební zákon, návrh technického řešení.

Vypracování položkového rozpočtu a výkazů výměr dle aktuálních ceníkových cen.

Provedení projektové dokumentace všech stupňů dle vyhlášky č. 499/2006 sb.

Svěřte se do rukou profesionálů