Služby

Kompletní realizace staveb, rekonstrukce, další práce a realizace stavby na klíč. Dbáme na kontrolu a správnost technického provedení, šetření finančních prostředků, ekologii staveb a korektní jednání s investory.

Projednání a zajištění územního rozhodnutí stavebního povolení ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 sb v platném znění z 1.1 2018, vodoprávní povolení a další rozhodnutí v rámci přípravy realizace staveb.

Zajištění služeb ve věcech technických pro investory v rámci přípravy a realizace díla. Kontrola jakosti a prováděných prací realizovaného díla, dodržení projektové dokumentace a dodržování norem.

Pasportizace objektů, technické konzultace, stavební zákon, návrh technického řešení.

Vypracování položkového rozpočtu a výkazů výměr dle aktuálních ceníkových cen.

Provedení projektové dokumentace všech stupňů dle vyhlášky č. 499/2006 sb.

Svěřte se do rukou profesionálů